Alimentatierecht
Echtscheidingsbemiddeling
Echtscheidingsrecht
Economisch strafrecht
Familierecht
Financieel strafrecht
Fiscaal strafrecht
Incasso's
Omgangsregelingen
Strafrecht
Verbreking Samenleving
Verkeersrecht
Zedendelicten

Alimentatierecht
Mr. A.B.E.C. Giard

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud.
In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor:
– echtgenoten en ex-echtgenoten
– geregistreerde partners en ex-geregistreerde partners;
– ouders en kinderen
– stiefouders en partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend. Niet alleen echtgenoten en geregistreerde partners zijn volgens de wet onderhoudsplichtig tegenover elkaar, maar ook ex-echtgenoten en ex-geregistreerde partners zijn dat. De ene ex-echtgenoot of ex-geregistreerde partner moet in principe bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de ander, als die ander niet in staat is om (helemaal) in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Sinds 1994 zijn de wettelijke regels over de alimentatieplicht van ex-echtgenoten veranderd.Volgens die ’Wet limitering alimentatie’ duurt een alimentatieplicht tussen ex-echtgenoten die op of ná 1 juli 1994 samen is afgesproken of door de rechter is vastgesteld, in principe twaalf jaar. Deze regels gelden ook als een geregistreerd partnerschap door de rechter beeindigd wordt. De verplichting van ouders en kinderen houdt in dat ouders voor
hun kinderen moeten zorgen tot zij 21 jaar zijn.Voor kinderen beneden de 18 jaar moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders. Dit geldt in grote lijnen ook voor de partner van de ouder die zelf niet de ouder is van het kind en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefent.Voor een kind van 21 jaar of ouder hebben ouders alleen een financiele verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen. Bijvoorbeeld als het kind geestelijk en/of lichamelijk is gehandicapt. Een zelfde financiele verplichting hebben kinderen voor hun ouders als hun ouders behoeftig zijn.

  • Draagkrachtberekening

  • Partner Alimentatie

  • Kinder Alimentatie

  • Procedures

Mr. A.B.E.C. Giard
Mobiel: 06-54328385
e-mail giard@giardadvocaten.nl

Mr. S.J. Daniels
Mobiel: 06-23785674
e-mail daniels@danielsadvocatuur.nl

Mr. A.B.E.C. Giard

Alimentatierecht - Echtscheidingsbemiddeling - Echtscheidingsrecht - Familierecht - Incasso's - Hippische zaken - Omgangsregeling - Verbreking Samenleving


Mr. S.J. Daniels

Alcohol-zaken - BTW-zaken - Economische delicten - Fraude - Onder toezichtstellingen en Uithuisplaatsingen - Rijbewijs terugvorderen - Strafrecht - Verkeersdelicten