Alimentatierecht
Echtscheidingsbemiddeling
Echtscheidingsrecht
Economisch strafrecht
Familierecht
Financieel strafrecht
Fiscaal strafrecht
Incasso's
Omgangsregelingen
Strafrecht
Verbreking Samenleving
Verkeersrecht
Zedendelicten
Echtscheidingsrecht
Mr. A.B.E.C. Giard

Wij kunnen uw zakelijke belangen in samenspraak met u op professionele wijze behartigen waarbij, indien wenselijk of nodig zeker ook ruimte wordt gegeven voor emoties. Wanneer u het eens bent met elkaar kunt u volstaan met één advocaat.Wij dienen dan namens beide partijen een gezamenlijk verzoek in.

Als u het niet eens bent, kunnen wij uw belangen behartigen door te trachten een schikking te bereiken over bepaalde punten of door een procedure te starten en het oordeel aan de rechter over te laten.
Wanneer u kinderen heeft, dienen hun belangen zeker niet uit het oog verloren te worden, sterker nog, deze dienen voorop te staan !
Wanneer scheidende ouders ook nog strijdende ouders worden, is dat nog pijnlijker voor de kinderen.


Voor een oplossing in der minne zijn echter twee partijen nodig die zich redelijk opstellen. Wanneer de andere partij niet van goede wil is, dreigt vaak verharding van de standpunten. Vooral bij de boedelscheiding willen scheidende partijen hun hakken nog wel eens in het zand zetten, hetgeen kan leiden tot een langdurige en kostbare procedure. Een advocaat die op creatieve wijze openingen zoekt in de onderhandelingen is dan veel waard. Er moet immers voorkomen worden dat hetgeen partijen te verdelen hebben opgaat aan advocaatkosten !

Indien u het eens bent over alle te nemen beslissingen hoeft u maar één advocaat in de arm te nemen. U kunt dan snel, goed en met zo min mogelijk pijn scheiden.
Wij zullen uw wensen vastleggen in een convenant. Dit is een contract waarin u alle afspraken vastlegt.

Vervolgens zullen wij middels een (gezamenlijk) verzoekschrift de echtscheiding met nevenvoorzieningen aanvragen.

U dient er zeker van te zijn dat u het over alle punten eens bent. Daarbij kunnen wij U bij uitstek, als de specialist op het gebied van echtscheidingsbemiddeling, behulpzaam zijn.
Dus ook wanneer u niet over alle punten overeenstemming heeft bereikt, schroom dan niet om een afspraak te maken. Misschien kunnen de bestaande oneffenheden tijdens een gezamenlijke bespreking worden glad gestreken.

Echter wanneer mocht blijken dat u het toch niet eens kunt worden, dient u zich ieder afzonderlijk tot een andere advocaat te wenden. Gelukkig beschikken wij over bijzondere slagvaardige kwaliteiten, zodat die situatie maar hoogst zelden voorkomt.

Een echtscheiding is vaak een zeer emotionele aangelegenheid. Het is dan ook moeilijk om de emoties te scheiden van de zakelijke afwikkeling van de echtscheiding.

  • Echtscheiding op gezamenlijk verzoek

  • Scheiden met ieder een eigen advocaat

  • Omgangsregeling

Mr. A.B.E.C. Giard
Mobiel: 06-54328385
e-mail giard@giardadvocaten.nl

Mr. S.J. Daniels
Mobiel: 06-23785674
e-mail daniels@danielsadvocatuur.nl

Mr. A.B.E.C. Giard

Alimentatierecht - Echtscheidingsbemiddeling - Echtscheidingsrecht - Familierecht - Incasso's - Hippische zaken - Omgangsregeling - Verbreking Samenleving


Mr. S.J. Daniels

Alcohol-zaken - BTW-zaken - Economische delicten - Fraude - Onder toezichtstellingen en Uithuisplaatsingen - Rijbewijs terugvorderen - Strafrecht - Verkeersdelicten