Alimentatierecht
Echtscheidingsbemiddeling
Echtscheidingsrecht
Economisch strafrecht
Familierecht
Financieel strafrecht
Fiscaal strafrecht
Incasso's
Omgangsregelingen
Strafrecht
Verbreking Samenleving
Verkeersrecht
Zedendelicten
Omgangsregelingen
Mr. A.B.E.C. Giard

Zowel de ouder als het kind hebben een vanzelfsprekend, wettelijk recht op omgang met elkaar. D.w.z. de ouder heeft recht op omgang met het kind en het kind heeft recht op omgang met de ouder. Met ouder wordt hier de juridische ouder bedoeld, dus de ouder die het kind erkend heeft.

Ook anderen hebben het recht om een omgangsregeling te verzoeken. Dit verzoek is voor de rechtbank ontvankelijk indien een nauwe persoonlijke betrekking tussen verzoeker en kind bestaat. De rechter moet dan een belangenafweging maken.
Derden die in aanmerking komen voor een verzoek zijn:
- de verwekker die het kind niet erkend heeft (biologische vader);
- bloedverwanten in de tweede graad: oma, opa, oom, tante;
- pleegouder die het kind langer dan een jaar verzorgd heeft.

Een biologische vader, ook al heeft die het kind niet erkend, heeft het omgangsrecht en informatierecht, indien hij tot het kind in een betrekking staat die aangemerkt moet worden als familylife (8EVRM). Het enkele feit dat de vader het kind heeft verwekt is op zichzelf onvoldoende om een nauwe persoonlijke betrekking tussen vader en kind aan te nemen. Voor het aantonen van familylife is van belang of de biologische vader en de moeder langere tijd in gezinsverband hebben samengeleefd. Daarnaast zijn de frequentie van contacten van belang.

Op verzoek kan de rechter een omgangsregeling vaststellen tussen het kind en degene die in een "nauwe persoonlijke betrekking" staat met het kind. Daarvan is sprake wanneer opa en oma een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan de verzorging en opvoeding van het kind. Er moet een voldoende betekenisvolle relatie met kind bestaan. Regelmatige bezoekjes met de ouders bij opa en oma en af en toe een logeerpartijtje is daarvoor niet voldoende.
De rechter kan het verzoek om een omgangsregeling afwijzen "vanwege het belang van het kind". Vaak is dat het geval wanneer de verzorgende ouder persť niet wil dat er contact is tussen kind en grootouders en dat het kind behoefte heeft aan rust.
Opa en oma kunnen dus meestal maar beter hopen dat de ouders uit zichzelf inzien hoe waardevol het contact van hun kind met opa en oma is, in plaats van te procederen.


Kinderen van 12 jaar en ouder en kinderen beneden de 12 jaar die in staat zijn tot redelijke beoordeling van hun belangen hebben recht om om een omgangsregeling te verzoeken. Maar zij moeten zich daarbij wel laten vertegenwoordigen door hun wettelijk vertegenwoordiger of met diens toestemming handelen.
Toch is het al eens voorgekomen dat een minderjarige in een procedure zelfstandig ontvankelijk is verklaard. Ook kunnen minderjarigen vertegenwoordigd worden door een bijzondere curator (art. 1:250BW).
Wil je als kind zelf een omgangsregeling aanvragen dan kun je hulp vragen bij de kinderrechtenwinkel. Zie verder op de pagina Tips voor kinderen en jongeren
  • Biologische vader, verwekker van het kind

  • Moeder

  • Opa, Oma, Oom en Tante

  • Omgang op verzoek kind

  • Pleegouder

Mr. A.B.E.C. Giard
Mobiel: 06-54328385
e-mail giard@giardadvocaten.nl

Mr. S.J. Daniels
Mobiel: 06-23785674
e-mail daniels@danielsadvocatuur.nl

Mr. A.B.E.C. Giard

Alimentatierecht - Echtscheidingsbemiddeling - Echtscheidingsrecht - Familierecht - Incasso's - Hippische zaken - Omgangsregeling - Verbreking Samenleving


Mr. S.J. Daniels

Alcohol-zaken - BTW-zaken - Economische delicten - Fraude - Onder toezichtstellingen en Uithuisplaatsingen - Rijbewijs terugvorderen - Strafrecht - Verkeersdelicten