Alimentatierecht
Echtscheidingsbemiddeling
Echtscheidingsrecht
Economisch strafrecht
Familierecht
Financieel strafrecht
Fiscaal strafrecht
Incasso's
Omgangsregelingen
Strafrecht
Verbreking Samenleving
Verkeersrecht
Zedendelicten
Verkeersrecht
Mr. S.J. Daniels


Indien U gedagvaard wordt terzake overtreding van de wegenverkeerswet staat U in de regel terecht bij de politierechter.

Indien de door U gepleegde overtreding van de wegenverkeerswet zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft zal de meervoudige strafkamer van de rechtbank zich over de zaak buigen.

Voorbeelden van overtredingen van de wegenverkeerswet zijn het doorrijden na aanrijding, het rijden onderinvloed van alcohol of verdovende middelen.

De straffen die o.a. opgelegd worden kunnen verschillen van al dan niet voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid,geldboete, verbeurdverklaring van het motorvoertuigen en gevangenisstraf.

U loopt bij een dergelijk delict dus de kans dat U uw rijbewijs dient in te leveren.

Vaak is het mogelijk dit te voorkomen dan wel dit terug te vragen aan justitie.


 
Mr. A.B.E.C. Giard
Mobiel: 06-54328385
e-mail giard@giardadvocaten.nl

Mr. S.J. Daniels
Mobiel: 06-23785674
e-mail daniels@danielsadvocatuur.nl

Mr. A.B.E.C. Giard

Alimentatierecht - Echtscheidingsbemiddeling - Echtscheidingsrecht - Familierecht - Incasso's - Hippische zaken - Omgangsregeling - Verbreking Samenleving


Mr. S.J. Daniels

Alcohol-zaken - BTW-zaken - Economische delicten - Fraude - Onder toezichtstellingen en Uithuisplaatsingen - Rijbewijs terugvorderen - Strafrecht - Verkeersdelicten